1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

A Pesthidegkúti Waldorf Iskola szolidaritást vállal minden olyan törekvéssel, amely az iskolák önrendelkezésére és a pedagógusok szabadságának növelésére irányul.

 

 

"Az emberiség jövőjét határozza meg, hogy milyen mértékben sikeres ez az otthonokban és tantermekben folyó munka. A politikai és gazdasági élet képviselőinek meg kellene tanulniuk, hogy ne avatkozzanak bele hozzá nem értő módon, tanítási módszerekkel, tantervekkel, vizsgakövetelményekkel ebbe az érzékeny, döntő fontosságú folyamatba. A feladatukat teljes pedagógiai felelősséggel vállaló, önálló kezdeményezésekbe fogó tanárokkal és szülőkkel szemben az államnak és az iparnak az iskola előtti és az iskolai nevelés területén saját feladataikra kellene koncentrálniuk, arra, hogy megteremtsék a szabad teret és a gazdasági feltételeket, melyek ezeknek az önálló kezdeményezéseknek a megvalósításához szükségesek."

Az idézet forrása: Frans Carlgen: Szabadságra nevelés - Rudolf Steiner pedagógiája,

"Török Sándor" Waldorf-pedagógiai Alapítvány, Solymár, 2013, 304. oldal

 

Keresés

naptár

További olvasnivaló