1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

Az iskolánk idén elnyerte a Prima Primissima Díj kiterjesztéseként 2007-ben alapított Junior Prima Díjat, amellyel az oktatás és köznevelés kategóriában 10 arra érdemes pedagógust vagy intézményt részesítenek elismerésben.
A díjról és a tegnapi díjátadásról a következő cikkben olvashattok.
Ez az elismerés az egész iskolaközösség érdeme.
Kulcsár Gábor
 

Vodafone Magyarország és a Prima Primissima Alapítvány idén már negyedik alkalommal jutalmazta az oktatás iránt elkötelezett fiatalok munkásságát. A díjat évente 10, olyan 30 év alatti fiatalnak ítélik oda, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a hazai oktatás és köznevelés területén.

A  Junior Prima Díjjal olyan fiatal tanárokat, pedagógusokat, nevelőket kívánják az díj alapítói elismerni, akik munkájukkal hozzájárulnak a magyarországi oktatás színvonalának emeléséhez, korszerűsítéséhez; tevékenységükkel példát mutatnak, és kiemelkedő szerepet töltenek be.
Az idei tíz díjazott Hoffmann Rózsa oktatási államtikártól vehette át az elismerést a Károlyi-Csekonics Rezidencián. Az államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a "tehetség felkarolása mindenkinek szent kötelessége",  Magyarország kitüntetett feladata a tehetséggondozás, -fejlesztés, "minden iskolarendszer sziklaszilárd alapja a felkészült pedagógus, munkájukra nem kevesebb, mint a nemzet jövője épül." - mondta Hoffmann Rózsa köszöntőjében. Az államtitkár utalt a most készülő két oktatási törvényre is, melyekben a tehetséggondozás külön fejezetben kapott helyet, mert az oktatáspolitikának is kitütetett a felelőssége van, a pedagógusok pedig kulcsszerepet játszanak a gondjaikra bízott gyermekek életében,  "a tanárok külölönös csodákat végeznek".

Lakatos Péter, a Vodafone Magyarország Stratégia, márka és kommunikációs vezérigazgató-helyettese azt emelte ki, hogy a díj (7  ezer euro és ) odaitélésével a az oktatásban és nevelésben végzett tanári munka rangjának, erkölcsi és anyagi megbecsülésének möveléséhez szeretnének hozzájárulni.


A gála rendhagyó eseményeként Pataki Ferenc fejszámoló művész (és pedagógus) csillogtatta meg tudását, ami a művész közel 90 évét tekintve különösen ámulatba ejtő, hihetetlen teljesítmény.

***


Az idei Junior Prima Díj díjazottjai magyar oktatás és köznevelés kategóriában:

Csordás Péter, a kecskeméti Mátyás Király Általános Iskola matematikatanára, 2009 óta a Katona József Gimnáziumban informatikát is tanít. 2008 óta a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány által szervezett Zrínyi Ilona Országos matematikaverseny 5. osztályos feladatsorainak összeállítója. Több éve tagja a Bolyai János Matematikai Társulatnak.

Falvay Katalin, az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon konduktora. Az otthonban élő 150 súlyosan, halmozottan sérült (Down-kóros, autista, hallás-, látás-, vagy mozgássérült) fiatalból kiválasztott 15 fős csoport egyéni fejlesztését végzi, hogy a gyermekek napi életükben a képességeiknek megfelelő legmagasabb szintű önállóságot érhessék el.

Gyökerek Tábor és Mozgalom, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium csapata 2003 óta szervez táborokat, programokat a határon túl lévő erdélyi, kárpátaljai, vajdasági nehéz körülmények között élő fiatalok részére. A táborban való részvétel ingyenes, ráadásul az önkéntesség és önszerveződés maximális szabadságot biztosít a kulturális, hagyományápoló, lelkiségi és közösségépítő programok kialakításában.

Dr. Horváthné dr. Petróczy Marietta, a Budapest Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Karának egyetemi tanársegéde. 2008-ban a hallgatók javaslatára, elnyerte az év oktatója címet az egyetemen. Kutatási területéhez tartozik a korokozók elleni biológiai védekezés lehetőségeinek feltárása, valamint környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozása különböző növénykórokozók ellen, természetes illóolajok segítségével.

Koltai Katalin, gitárművész, zenetanár. Gitárművész pályáját az új utak keresése, az előadói szabadság, a gitárrepertoár szélesítése, a kortárs zene széleskörű népszerűsítése és az összművészeti törekvések jellemzik. 2009-ben indította el társadalmi munkára épülő új művészeti programját, a Csigalépcső projektet, amelynek keretében Koltai Katalin és 5 fős csapata az ózdi társadalomból kitaszított, lecsúszott, halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermekkel folytat rendszeres művészeti, pedagógiai tevékenységet.

Miskolci Ifjúsági Matematikai Egyesület, az 1996-ban alakult egyesület céljai közt a matematikai tehetséggondozás, matematikai rendezvények szervezése és kiadványok szerkesztése szerepel. Az egyesület segítségével számos miskolci diákot jutott el az Ifjúsági Matematikai Kongresszusra Stockholmba, Marosvásárhelyre és Jénába, ahol azok érdekes előadásokat tarthattak. 2006-ban a kongresszus diákelnöke a miskolci egyetem hallgatója volt.

Molnár Sándor, a III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanára. Munkája során 6-14 éves korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik. Ezek a gyermekek tanulásukban értelmileg akadályozottak, hiperaktivitással, figyelem- és magatartás-zavarral küzdenek. Az iskolai tanítási órák során a foglalkozásokat az ún. Tervezett Szenzomotoros Tréning irányvonalai mentén vezeti, ez a módszer a gyermekek számára kitűnő korrigáló, rehabilitáló lehetőség. Erre a terápiára építve Sándor kialakított egy olyan programot, amelyet több esetben is megdöbbentően nagy sikerrel járt.

Pesthidegkúti Waldorf Iskola, Közép-Kelet-Európa első Waldorf iskolája, amely 1989 óta működik Budapesten. Gyermekközpontú, képességfejlesztő iskola, amelyben a művészeti és a gyakorlati készségek fejlesztése azonos súlyú a közismereti képzéssel. Minden gyermek számára igyekszik megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az érzelmi biztonságukat és szellemi szabadságukat biztosítják. Mint az alternatívpedagógia fiatal képviselője, sok fiatal pedagógust fogad be, akik Magyarországon vagy külföldön sajátították el a Waldorf-pedagógia alapjait.

Semsei Zoltán Tamásné Koós Hajnalka, a Tiszaeszlári Általános Iskola tanítója. A közoktatás egy olyan szegmensében végzi munkáját, amelyben az oktatás és nevelés magas színvonalon való végzése nagy mértékben befolyásolja diákjai életútját. Tanítványai mind hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, így gyakran minden egyes nebulója számára személyre szabott óratervet készít.

Takács Dénes, aBudapesti Műszaki Egyetem Műszaki Mechanikai Tanszékének Gépek és Járművek Dinamikája kutatócsoportjában oktató. Tanári munkája mellett nagy hangsúlyt fektet a kutatásra is, fiatal kora ellenére több nemzetközi publikációval is rendelkezik.


A Junior Prima Díjról

A Prima Primissima Alapítvány kiterjesztéseként jött létre 2007-ben a Junior Prima Díj. A Díj alapítóinak célja a 30 év alatti fiatal tehetségek felfedezése, és a munkájukhoz szükséges feltételek biztosítása.

A magyar oktatás és köznevelés kategória jelöltjeit szakmai szervezetek, egyetemi rektorok, illetve a kategória eddigi Junior Prima és Prima Primissima-díjazottjai javasolták.

A magyar oktatás és köznevelés kategória kuratóriumának tagjai:

  • dr. Bojár Gábor, elnök, Graphisoft
  • Prof. Dr. Detrekői Ákos, elnök, Nemzetközi Hírközlési és Informatikai Tanács
  • Gothárdi Ibolya, Humán Erőforrás Vezérigazgató-helyettes, Vodafone Magyarország zrt.
  • Hankiss Elemér, szociológus
  • Prof. Dr. Kroó Norbert, alelnök, Magyar Tudományos Akadémia
  • Skultéty Tamás, ügyvezető igazgató, S.T. Communication Kft.

 

Keresés

naptár

További olvasnivaló