1028 Budapest Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 |Gazdasági iroda: 275-7938

Malek Andris örök emlékére


Az utolsó megindult lehelet
árvaságát mi oldja fel?


Fakultan, összehúzva állunk,
a létezés vasbetonját érezve mindenütt.
Keresni kell a hangot,
mert hirtelen nem maradt más, csak a
disszonanciák.
És majd szólunk és kiáltunk és dalolunk
hozzá, érte és vele.
De amit nem tudunk s talán nem is kell
kimondani,
most mondjuk el; csönddel és hallgatással.


Közös árvaságunk,
- ami az ő hiánya
S egymáshoz ölelve simulásunk
- ami az ő teljessége
nem múló szívverés, amit
kongatni nekünk kell tovább.
Mert az utolsó megindult lehelet
árvaságát feloldja
közös lélekzetvételünk.

Keresés

naptár

További olvasnivaló