1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

Az akkor épp hadseregben szolgálatot teljesítő ifjú Amiensben, a városkapu előtt járva meglátott egy didergő koldust, akit megszánt és köpenyének felét odaadta neki. Az ezt követő éjszakán Krisztus jelent meg Márton álmában, magán viselve a fél köpenyt.

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”(Mt25,40)

Trónoló Krisztus jelenik meg mandorlában azon az oltárképen, amely Szent Márton életét mutatja be. Egy, a 12. század első felében működő katalán festő készítette a képet a gombrenyi templom számára. Krisztus jobbján Szent Márton legendájának jelenetei, balján a szent halálát és mennybevitelét láthatjuk.

„Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot.

Éheztem ugyanis és ennem adtatok,

szomjaztam és innom adtatok,

vándor voltam és befogadtatok,

mezítelen és fölruháztatok,

beteg voltam és meglátogattatok,

börtönben voltam és fölkerestetek.

Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesnek, hogy tápláltunk volna, vagy szomjasnak, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk vándornak, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelenül, hogy felruháztunk volna?Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy fölkerestünk volna? A király pedig így felel: Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Azután így szól a balján állókhoz: Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az angyalainak készült.

Éheztem ugyanis, de ennem nem adtatok,

szomjaztam, de innom nem adtatok,

vándor voltam, de be nem fogadtatok,

mezítelen, de föl nem ruháztatok,

beteg voltam és börtönben, de föl nem kerestetek.

Erre azok is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesnek vagy szomjasnak, vándornak vagy mezítelenül, betegen vagy börtönben, és nem szolgáltunk neked? Ő azonban így felel: Bizony mondom nektek, amit nem tettetek eggyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek.”

(Máté evangéliuma 25. fejezet, 34-45, Újszövetségi Szentírás, görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért bencés és P. Dalos Patrik oratoriánus, Tizedik kiadás, Róma, 1985)

Korábbi írások

Kocsis András: Eljövetel (2008)

Krigovszky Anna: Márton-nap (2008)

Schnell Judit: Gondolatok a Márton-ünnep kapcsán (2013)

Fürjes Gabriella: Márton köpenye (2013)

 

Keresés

naptár

További olvasnivaló