1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

"A Budapesten debütáló vízfakasztó projekt négy építészhallgató - Hüttl Sarolta, Soltész Judit, Zétényi Zsófi és Zoletnik Zsófia - nevéhez fűződik.

A Design Terminál ügynökség Smart City Lab című városfejlesztési célú pályázatára beadott nyertes projekttel lehetőségük van arra, hogy a főváros különböző pontjain található tűzcsapokat a mindennapokban is használható ivókutakká alakítsák úgy, hogy eközben a tűzcsapok eredeti, tűzbiztonsági funkciója sem fog megsérülni."  (Forrás:itt)
Az előadás:

 

Azért dolgozom, hogy a nők, a kislányok visszataláljanak abba a természetes testi létezésbe, amely a miénk még kicsi korunkban. Amelyet a média szépen lassan kinevel belőlünk, mert hihetetlen mennyiségű információval és képi dömpinggel bombáz minket, miközben hamis és mesterséges szépségideálokat állít elénk. Azt szeretném, ha visszatalálnánk a testünkbe.[…] Olyan módszert kezdtem el keresni, amely a testtel és a lélekkel, a testtel és a tudattal egységben foglalkozik.” (Részlet Hoppál Bori előadásából)

Hamarosan  megtekinthetitek a további előadásokat is. A felvételt Bajzik Benedek és Deli Dani készítette, a vágómunkálatokat Benedek. 

Emberéletünk valódi célja, hogy a földi világ keretei között a Mindenség Rendjéhez való igazodás útjára ráleljünk, majd erről a szűk, ám nagyon határozott ösvényről soha le ne térjünk. A régiek nemcsak értették, de át is élték a körülöttük lévő kerek világ - kerek határ, kerek égbolt, kerek esztendő – óráról-órára, napról-napra, évszakról-évszakra folytonosan váltakozó állandóságát. Éppen ezért nem az ismeretlentől való félelem és a vele kézen fogva járó, tudatlanságból fakadó ellenszenv, hanem a kozmikus rendhez való eltántoríthatatlan ragaszkodás és az abba illeszkedés hatotta át életüket.

Bővebben...

 

A DÖK idén is, mint minden évben, már szeptemberben elkezdte a munkáját.

Az alakuló gyűlésen felmértük, kik tartoznak idén a DÖK kötelékébe és megválasztottuk a tisztségviselőket.

A diákönkormányzat idei képviselői:

8. osztály: Tass Ida, Ulicska Sára, Bazsik Máté

9. osztály: Zsille Sára,  Bóna Jakab, Frischmann András

10. osztály: Pásztohy Réka, Bárczy Sámuel, Pintér Marcell

11. osztály: Ferenczy Vilma, Lányi Orsolya, Zsille Kata

12. osztály: Balassa Dorottya, Csongrádi Barnabás, Füzesséry András

Az elnöki tisztségre a DÖK Csongrádi Barnabást, az alelnöki tisztségre Ferenczy Vilmát választotta meg. A megbízást mind a ketten elfogadták. Ezután az elnökség megállapodott a munkamegosztásról, illetve a társelnöki viszony fenntartásáról.

Ez alapján a DÖK-nek idén két elnöke van, teljes jogkörrel.

A titkári feladatokat idén Bárczy Sámuel látja el, aki szintúgy az elnökség tagjaként van jelen.

A következő gyűléseken megbeszéltük azt, hogyan szeretnénk idén (és feltehetőleg a jövőben is) dolgozni. Megállapítottuk, hogy idén a hangsúlyt a diákok hétköznapi igényeinek kielégítésére szeretnénk helyezni, szeretnénk, hogy a DÖK-re valódi segítségként számíthassanak, akár az iskolán belüli személyekkel kapcsolatos problémákban is.

Jelenleg ott tartunk, hogy ezt a folyamatot indítgatjuk be. Ennek az egyik megnyilvánulása lesz rövidesen egy kérdőív, amelyet reményeink szerint minden gimnazista kitölt majd a suliban.

A DÖK idén az iskolavezetéssel is hatékony kommunikációba kezdett, melyben csakúgy, mint az eddigi években hatalmas nyitottságot tapasztaltunk a tanárok, illetve vezetők részéről.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a DÖK-nek idén minden lehetőség nyitott, hogy elfoglalja méltó (és praktikus) helyét az iskola életében.

Csongrádi Barnabás PHWI DÖK elnök

Keresés

naptár

További olvasnivaló