1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/hidefhu1/public_html/templates/phwi2013_5/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/hidefhu1/public_html/templates/phwi2013_5/html/modules.php on line 36

Waldorf-kerettanterv 2013

Mint korábban is megírtuk, 2013 májusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatával elfogadta a magyar Waldorf-iskolák új kerettantervét, melynek kidolgozásából erősen kivettük részünket. A közel 500 oldalas dokumentum honlapon is olvasható változatának elkészítése folyamatban van, a teljes dokumentum jelenleg pdf formátumban innen tölthető le: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve (2,5 MB). Az itt olvasható cikkek a kerettanterv korábbi változata alapján készültek.

Filozófiai kérdések tárgyalására a történelem, az irodalom, a természettudományok és a nyelvórák is alkalmat nyújthatnak. Ezek a kérdések segítenek megtalálni a kapcsolatot az egyes részterületek között. A 12. évfolyam filozófiaepochája az alapvető filozófiai kérdések és problémák, valamint a kérdésekre és problémákra adható válaszok megvitatására helyezi a hangsúlyt, hiszen ebben az életkorban a diákok egyre intenzívebben igénylik, hogy átfogó képet kapjanak a világról és problémáikhoz való hozzáállásáról, akár személyes, akár globális problémáról legyen szó. A személyes perspektíva kitágul, és az emberiség egészét próbálja megragadni. Kiindulópontul az a gondolat szolgál, hogy az emberiséget mindig eszmék mozgatják a történelem során, melyek a világkép megváltozását tükrözik.

Bár a filozófiai fogalmak és tanok gyakran rendkívül nehezek és összetettek, mégis megfelelő módon közvetítve mindenki számára elevenné válnak. Ez növelheti a diákok, világ felé fordulásának, probléma-megközelítésének mélységét, és az adható válaszok adekvátságának helyességét.

Az alapvető emberi kérdésekre a különböző filozófiai irányzatok eltérő válaszokat adnak. A diákok az egyes szövegek elemzése és az órai beszélgetések során megtanulják ezeket rendszerezni, értékelni és összevetni, miközben saját gondolataik és véleményük is formálódik.

Célok és célkitűzések

  • A diák rendelkezzen a helyes vitatkozás, beszélgetés és eszmecsere alapvető és elkerülhetetlen módszertani (elméleti) ismereteivel, és ezt a gyakorlatba átültetve is képes legyen alkalmazni.

  • Tudjon különbséget tenni önálló és önállótlan szemléletmód között és tudja, hogy mik a kritériumai az önállóságnak.

  • Legyen képes eldönteni, hogy valaki rendelkezik-e az önállóságot elősegítő, az ember autonomitását növelő eszközrendszerrel, és mik ezek az eszközök.

  • Tudjon különbséget tenni jó és rossz között és legyen tudatában, hogy mi alapján tesz különbséget a már említett értékek differenciálása során.

  • Lényeges az emberi egzisztenciát alapjaiban érintő fogalmak hétköznapi szintnél mélyebb ismerete.

  • Kiemelt az emberi szabadság és szeretet ismeretköre, mint az élet értelmére adható egyfajta válasz.

  • A diák ismerje a főbb filozófiai irányzatokat és ezen irányzatok kiemelkedő képviselőit, képviselőinek munkásságát, és rendelkezzen a különféle irányzatok hibáinak és előrelépéseinek ismeretével, tudja ezeket értékelni és rendszerezni.

  • Legyenek meg az alapvető politikai és vallási ismeretei, hogy a hétköznapjaiban és társadalmi létében felelős döntéseket hozhasson.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/hidefhu1/public_html/templates/phwi2013_5/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/hidefhu1/public_html/templates/phwi2013_5/html/modules.php on line 36

Waldorf-iskola és pedagógia

Keresés

naptár

Waldorf-info