1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/hidefhu1/public_html/templates/phwi2013_5/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/hidefhu1/public_html/templates/phwi2013_5/html/modules.php on line 36

Waldorf-kerettanterv 2013

Mint korábban is megírtuk, 2013 májusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatával elfogadta a magyar Waldorf-iskolák új kerettantervét, melynek kidolgozásából erősen kivettük részünket. A közel 500 oldalas dokumentum honlapon is olvasható változatának elkészítése folyamatban van, a teljes dokumentum jelenleg pdf formátumban innen tölthető le: A magyarországi Waldorf-iskolák kerettanterve (2,5 MB). Az itt olvasható cikkek a kerettanterv korábbi változata alapján készültek.

10-12. évfolyam

A technológiát olyan folyamatnak tekintjük, amely nem választható el az őt létrehozó és kezelő embertől. Azt a szemléletmódot, amely a tárgyak, a környezet megteremtése miatt a technikát gyakran elszigetelten kezeli, elutasítjuk, mivel a technika jelenségei több dimenziót és ezáltal több megismerés-perspektívát érintenek. Ezért tölt be fontos szerepet a tantervben:

 • a természeti dimenzió, a hozzátartozó természettudományos, műszaki tudományos, és ökológiai megismerés-perspektívákkal,
 • a humán dimenzió, a hozzátartozó antropológiai, fiziológiai, pszichológiai, esztétikai stb. megismerés-perspektívákkal,
 • a társadalmi dimenzió, a hozzátartozó gazdasági, szociológiai, politikai, kultúrtörténeti, jogi, etikai stb. megismerés-perspektívákkal.

Az üzemi tapasztalatok lehetőséget biztosítanak az ipari és mezőgazdasági folyamatok működés közbeni megfigyelésére. A technológiai tanulmányok egyik témája lehet egy közeli üzem tanulmányozása, beleéretve az üzem profiljának felderítését, a gyártási folyamat leírását az előmunkálatokkal (az alkatrész- és anyagbeszerzéssel) kezdve egészen az utómunkálatokkal (reklámozással, értékesítéssel, marketinggel stb.) bezárólag. A szociális és ipari munkatapasztalataikon keresztül a diákok különösen közvetlen élményeket szereznek a munka és eredményének társadalmi aspektusairól.

A tanítás történhet részben erőműbe, hulladékhasznosítóba, víztározóba, bányába stb. tett tanulmányutak keretében. A látogatások előtt előkészítő beszélgetés, utánuk részletes megbeszélés következik. A modern médiák, úgymint filmek és videók lejátszása különösen a csúcstechnológia területén hasznos. Sok iparág kitűnő információs anyagokat kínál technológiája megismertetésére.


10. évfolyam

A technológiatanításnak elsősorban nem konkrét tudásanyagot kell átadnia, hanem élettapasztalatot. A kézimunka és kézműves (pl. fafaragás) foglalkozásokon tanultak, valamint a fizika és a matematika teoretikus fogalmainak áttekintése segíti a diákok holisztikus fejlődését. A technológia, valamint az emberiség története szintén segíti ezt a fejlődést, ezért ezeket is tárgyalni kell.


Javasolt témakörök:
 • Gyapjú-, len-, és pamutfonás.
 • Szövés különféle szövőszékeken.
 • A textilipar.
 • Műszálgyártás.
 • Szappangyártás.
Várható eredmények:
 • A diák képes tapasztalatait jól megfogalmazni, a látottakat pontosan rögzíteni.
 • Ismeri a tanult technológiák egyes lépéseit, érti azok jelentőségét, sorrendjét.
 • Érti az ember gondolkodásának fejlődése és a technikai civilizáció közötti összefüggést.
 • A megismert eljárásokat képes szabatosan megfogalmazni, azokkal kapcsolatban jól áttekinthető ábrákat készíteni.
11. évfolyam

A technológiatanítás középpontjának két legfontosabb területe: egyik az erő és energia (pl. villamos-energia ipar), másik a nyersanyagok és anyagok (pl. papírgyártás). A 10. osztályos technológiatanítás az elmúlt idők tradicionális technológiáival indul, a 11. osztályos viszont elvezet bennünket a jelen technológiáihoz.


Javasolt témakörök:
 • Vízikerekek és vízszivattyúk.
 • Turbinák: magas-, közép-, és alacsonynyomású turbinák.
 • A csavarvonal és alkalmazásai.
 • Villamos erőművek és az energiaipar (víz-, szél-, kalorikus-, és atomerőművek).
 • Energiagazdálkodás, fogyasztás - pazarlás.
 • Gépjármű mechanika.
 • A víz, mint élethordozó alakító erő.
 • A víztisztítás technológiái.
 • Élelmiszertechnológia.
 • Papírgyártás.
 • Könyvnyomtatás.
 • Könyvkötészet és a kartonpapír használata (lásd még a 11. osztályos kézművességben).
 • Sokszorosító médiák (mindenekelőtt a nyomtatott médiák).
 • Információtechnológia.
Várható eredmények:
 • A diák képes a tanult folyamatok értő elemzésére.
 • Képes összefüggések megmutatására hétköznapi élet és a technikai fejlődés között.
 • Fel tudja ismerni a modern társadalom szokásai és az energiafelhasználás közötti összefüggéseket.
 • Ismeri a különböző energiaforrásokat.
12. évfolyam

A Waldorf-pedagógia megköveteli, hogy történelmi jelentőségű technológiák is szerepeljenek a tananyagban, hogy az anyagfeldolgozás, az energiatechnika, az információtechnológia, és a kémiai technológiák műszaki fejlődésének állomásai világosan láthatóak legyenek. Ezeken kívül a mindenkori legújabb technológiai fejlesztéseket is ismertetni kell. Mivel ezek változása oly nagymértékű, nem lehet az egészet ismertetni, de egy-egy jellemző példát ki kell ragadni. A diákoknak a fejlesztésekről, az elvekről, és a problémákról alapvető megértést kell szerezniük, nem pedig részletes ismereteket az összes új technológiáról.

Javasolt témakörök:

Kémiai technológia:
 • Természetes anyagok.
 • Természetes anyagokból készített műanyagok (celluloid, műgyanták stb.).
 • Fél-szintetikus termékek (klasszikus gyanták).
 • Teljesen szintetikus termékek (polimerek, plasztikok), pl. természetes gumiból szintetikus gumi.
 • Környezetvédelmi és újrahasznosítási problémák: minőségi ellenőrzések (talajminőség-, vízminőség-, és levegőminőség ellenőrzés).
Várható eredmények:
 • A diák képes elemezni a természetes anyagok és a szintetikus anyagok alkalmazási lehetőségeit
 • Képes megalapozott döntéseket hozni a nyersanyagok felhasználása, a hulladékok kezelése kapcsán.
 • Átlátja és képes továbbgondolni a megismert technológiákat, azok jövőjét és korlátait.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/hidefhu1/public_html/templates/phwi2013_5/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/hidefhu1/public_html/templates/phwi2013_5/html/modules.php on line 36

Waldorf-iskola és pedagógia

Keresés

naptár

Waldorf-info