1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

Szülők és tanárok találkoztak 2015. április 23-án az iskolában.

Közös szülői fórumon cseréltünk tapasztalatot a médiahasználat kapcsán. Kérdéseket fogalmaztunk meg, és válaszokat kerestünk iskolai és otthoni helyzetekre. Megvizsgáltuk, hogyan hat a médiahasználat a gyermekek mozgásfejlődésére, figyelmére, szociális fejlődésére. Hogyan hat a médiahasználat a Waldorf-iskola ideáljára? Milyen eszközökről van szó? Hogyan használjuk ezeket az eszközöket? Mikor és hogyan tanítsuk tudatosan ezeknek az eszközöknek a használatát otthon, az iskolában? Mi a „médiaprevenció”? Mit jelent „bevándorlónak lenni a bennszülöttek között”? Hogyan használjuk mi, felnőttek ezeket az eszközöket? Egy kialakulóban lévő kultúrában igyekeztünk tájékozódni, tényeket megvizsgálni azzal a hosszú távú céllal, hogy megfogalmazzuk azt az értékrendet, kialakítsuk azt az érvrendszert és egymást segítve megtaláljuk azokat a módszereket, amelyekkel azonosulni tudunk. Amelyeket következetesen és őszintén képviselni tudunk otthon, a gyerekeinkkel együtt élve, és egy korszerű, vagyis a jelen releváns kérdéseit megfogalmazó és azokra adekvát válaszokat kereső iskolában. Egy olyan iskolában, amely az adott világban segíti a gyerekeket minél boldogabb és egészségesebb felnőtté válni. Részletes összefoglalóval a jövő héten jelentkezünk.

Keresés

naptár

További olvasnivaló