1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

 

A DÖK idén is, mint minden évben, már szeptemberben elkezdte a munkáját.

Az alakuló gyűlésen felmértük, kik tartoznak idén a DÖK kötelékébe és megválasztottuk a tisztségviselőket.

A diákönkormányzat idei képviselői:

8. osztály: Tass Ida, Ulicska Sára, Bazsik Máté

9. osztály: Zsille Sára,  Bóna Jakab, Frischmann András

10. osztály: Pásztohy Réka, Bárczy Sámuel, Pintér Marcell

11. osztály: Ferenczy Vilma, Lányi Orsolya, Zsille Kata

12. osztály: Balassa Dorottya, Csongrádi Barnabás, Füzesséry András

Az elnöki tisztségre a DÖK Csongrádi Barnabást, az alelnöki tisztségre Ferenczy Vilmát választotta meg. A megbízást mind a ketten elfogadták. Ezután az elnökség megállapodott a munkamegosztásról, illetve a társelnöki viszony fenntartásáról.

Ez alapján a DÖK-nek idén két elnöke van, teljes jogkörrel.

A titkári feladatokat idén Bárczy Sámuel látja el, aki szintúgy az elnökség tagjaként van jelen.

A következő gyűléseken megbeszéltük azt, hogyan szeretnénk idén (és feltehetőleg a jövőben is) dolgozni. Megállapítottuk, hogy idén a hangsúlyt a diákok hétköznapi igényeinek kielégítésére szeretnénk helyezni, szeretnénk, hogy a DÖK-re valódi segítségként számíthassanak, akár az iskolán belüli személyekkel kapcsolatos problémákban is.

Jelenleg ott tartunk, hogy ezt a folyamatot indítgatjuk be. Ennek az egyik megnyilvánulása lesz rövidesen egy kérdőív, amelyet reményeink szerint minden gimnazista kitölt majd a suliban.

A DÖK idén az iskolavezetéssel is hatékony kommunikációba kezdett, melyben csakúgy, mint az eddigi években hatalmas nyitottságot tapasztaltunk a tanárok, illetve vezetők részéről.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a DÖK-nek idén minden lehetőség nyitott, hogy elfoglalja méltó (és praktikus) helyét az iskola életében.

Csongrádi Barnabás PHWI DÖK elnök

Kedves Tanárok, Szülők és Diákok!(Főképp a diákok)
Az iskola végéhez közeledvén, a DÖK nevében én is szeretnék búcsúzni a nyár erejéig. Ebben a búcsúban én azonban nem annyira az elköszönést, mint a szeptemberi viszonttalálkozás örömeit látom!

Bővebben...

Kedves Olvasók!
Néhányan közületek már biztos hallottátok, hogy október 25‑én iskolánkban újfent Diáknapot rendeztünk.

Bővebben...

Keresés

naptár

További olvasnivaló